Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 334
(37 kB)
Návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr obrany Jaroslav Tvrdík, ministr financí Jiří Rusnok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1229
Vládní návrh zákona o úvěrů na letadla JAS 39 Gripen

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1229/0 dne 17. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 1. 2002 (usnesení č. 512). Určil zpravodaje: RNDr. Petr Nečas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2091).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 9. 4. 2002 na 48. schůzi přerušeno (hlasování č. 11, usnesení č. 2230).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1229/4 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 24. 4. 2002 na 49. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 53, usnesení č. 2236).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1229/5 (komplexní pozměňující návrh).
  • Zahraniční výbor vydal 29. 4. 2002 oponentní zprávu jako tisk 1229/6.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2002 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2002 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1229/7, který byl rozeslán 7. 5. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2002 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 2314).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.5.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.6.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Michael Žantovský, který přijal k tomuto tisku dne 29.5.2002 usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 334/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 31.5.2002.

Svým usnesením č. 422, v hlasování č. 95 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 31.5.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 1229/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 1229/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 14).

Témata EUROVOC: armádabitevní letounobecobranná politikapřevod vlastnictvístátní financováníubytování vojskzáruka úvěru