Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 61
(346 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátorka Milada Emmerová, senátorka Dagmar Terelmešová, senátor Jan Žaloudík, senátorka Božena Sekaninová, senátorka Eva Richtrová, senátor Miloš Janeček, senátor Pavel Lebeda, senátor Radek Sušil, senátor Miroslav Antl, senátorka Alena Gajdůšková, senátorka Marta Bayerová, senátor Václav Homolka, senátorka Alena Dernerová, senátor Libor Michálek, senátor Petr Gawlas, senátor Jozef Regec, senátorka Eliška Wagnerová, senátor Petr Vícha, senátor Jaromír Jermář, senátor Miroslav Nenutil, senátor Ivo Bárek, senátor Jiří Lajtoch, senátor Jan Hajda, senátor Martin Tesařík, senátor Pavel Trpák, senátor Petr Guziana, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátorka Eva Syková, senátor Hassan Mezian, senátor Karel Korytář, senátor Jaroslav Sykáček, senátor Jiří Bis, senátor Miloš Malý, senátor Zdeněk Besta, senátor Vladimír Plaček, senátor Antonín Maštalíř, senátor Jan Veleba, senátor Tomio Okamura.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.3.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.5.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 22.3.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing.arch. Daniela Filipiová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 61/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 22.3.2013.

Svým usnesením č. 164, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 257, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2013 jako tisk 1120/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1120
N.z. o změně zákonů souv. s výplatou sociálních dávek

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1120/0 dne 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: sociální dávkysociální zabezpečení