Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 51
(333 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 843
Novela z. o azylu a Policii ČR - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 843/0 dne 2. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2012 (usnesení č. 317). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1407).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 843/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 843/2, který byl rozeslán 13. 2. 2013 v 15:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 282, usnesení č. 1552).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2013 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 51/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 135, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Témata EUROVOC: azylové právocizí státní občandítě migrující rodinykontrola migracíochrana dítětepovolení k pobytu