Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 50
(237 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 337.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Tomáš Grulich.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 759/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 759
Novela z. o silničním provozu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 30. 7. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0759.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1334).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/2 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 759/4, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 20:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 248, usnesení č. 1540).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2013 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 50/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 138, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Témata EUROVOC: dopravní licenceosobní dopravarozdělení podle věkusilniční dopravařidičský průkaz