Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 38
(256 kB)
Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 892
Vl.n.z. o označ. a sledovatel. výbušnin pro civilní použití - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 892/0 dne 14. 1. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Josef Tancoš a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1493).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 125, usnesení č. 1493).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 8.3.2013 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 13.3.2013.

Svým usnesením č. 117, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 3. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 3. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2013.

Témata EUROVOC: důlní dobývánídůlní provoztěžební průmysluplatňování právních předpisů EUvýbušninaznačka