Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 36
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 197.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Miroslav Nenutil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 577/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 577
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 577/0 dne 18. 1. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0577.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1083).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 577/3, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 9:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1491).

Hlasování č. 122 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.2.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Kubera, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2013 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 36/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 13.3.2013.

Svým usnesením č. 120, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 14.3.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 3. 2013 poslancům jako tisk 577/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 3. 2013 poslancům jako tisk 577/5.

Témata EUROVOC: dolní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní proces