Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 25
(252 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Leoš Heger.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2012 jako tisk 700/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 700
Novela z. o zdravotních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 700/0 dne 6. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0700.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 10. 2012 na 47. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1343).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 700/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 700/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 700/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 700/5, který byl rozeslán 11. 12. 2012 v 20:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1423).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 25/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 87, v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 700/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 700/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 304, usnesení č. 1564).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2013.

Témata EUROVOC: dítěnemocniční zařízenínezletilostošetřovatelská péčestanoviskozdravotnická službazdravotnické zařízenízdravotní péčezpůsobilost k právním úkonům