Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 432
(380 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Miloš Vystrčil, senátor Vítězslav Jonáš, senátorka Jiřina Rippelová, senátor Petr Vícha.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.10.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 26.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 5.12.2012 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 432/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 26.10.2012.

Svým usnesením č. 784, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 6.12.2012.

Svým usnesením č. 47, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 876/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 876
Novela z. - zákoník práce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 876/0 dne 13. 12. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0876P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1501).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 876/3, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1608).

Navazující senátní tisk č. 78.

Témata EUROVOC: pracovní poměr na dobu určitoupracovní právozákoník práce