Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 423
(236 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Mencl.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 592/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 592
Novela z. o provozování rozhlasového a tel. vysílání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 592/0 dne 3. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0592.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Určil zpravodaje: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 5. 2012 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 2. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1114).

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 592/3, který byl rozeslán 20. 9. 2012 v 10:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1319).

Hlasování č. 205 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2012 usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 423/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 26.10.2012.

Svým usnesením č. 783, v hlasování č. 81 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 406/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Témata EUROVOC: hladina hlukuhlukhluková zátěžochrana proti hlukupropagacerozhlasové vysílánítelevize