Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 392
(400 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Veronika Vrecionová, senátor Jiří Bis, senátor Pavel Eybert, senátor Adolf Jílek, senátor Miloš Malý, senátor Petr Pakosta.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.7.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2012 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 392/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 766, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 81, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 7. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 3. 2013 jako tisk 914/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 914
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 8. 2. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0914.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1601).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/3 (doporučuje zamítnout).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/4 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 914/6, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 11:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 1728).

Navazující senátní tisk č. 147.

Témata EUROVOC: inženýrské stavitelstvíochrana půdyslužba ve veřejném zájmuzemědělská daňzemědělská půda