Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 399
(253 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 694
Novela z. o rozpočtovém určení daní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 694/0 dne 23. 5. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1167).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 694/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 694/2, který byl rozeslán 10. 7. 2012 v 17:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1247).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.7.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2012 usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 399/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 728, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.8.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 8. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 9. 2012.

Témata EUROVOC: daň z příjmůfinance místních úřadůmístní daňobecobecní rozpočetrozpočtová politikaúzemní samospráva