Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 398
(264 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 604
Novela z. - insolvenční zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 15. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1077).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 604/2, který byl rozeslán 22. 6. 2012 v 11:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1241).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.7.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2012 usnesení č. 242, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 398/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.8.2012.

Svým usnesením č. 714, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.8.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 334/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 604/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 604/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 71, usnesení č. 1275).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2012.

Témata EUROVOC: dluhkonkurzpodnikatelpodnikavostpohledávkasolventnostsoutěžní politikasoutěžní právozadluženost