Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 64
(590 kB)
Návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zemědělství Jan Fencl, ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 688
Vládní návrh zákona o vodách - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2001.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který přijal k tomuto tisku dne 21.6.2001 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 64/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.6.2001.

Svým usnesením č. 140, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2001.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Témata EUROVOC: analýza vodyarmádanemovitý majetekochrana životního prostředípovodeňpřevod vlastnictvívodavodní energievodní tokvodní zdrojevodohospodářské stavbyvyužití vodyznečišťování vodních tokůúprava vody