Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 396
(374 kB)
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 695
Vl.n.z.o změně daňových, pojistných a dalších zákonů - EU

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 695/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1168).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 695/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 695/2, který byl rozeslán 10. 7. 2012 v 17:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 66, usnesení č. 1245).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.7.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 8.8.2012 usnesení č. 298, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 396/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 727, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 21.8.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 695/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 695/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 40).

Témata EUROVOC: daňová kontroladaňový systémpohledávkarozpočtový schodeksnižování dluhuumořování veřejného dluhuveřejný dluhvybírání daní