Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 374
(782 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 564
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který nepřijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 374/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 20.7.2012.

Svým usnesením č. 705, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 564/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 564/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 41, usnesení č. 1259).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 9. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 564/11.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 564/12.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 145, usnesení č. 1355).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Témata EUROVOC: adopce dítětehlídání dětíochrana dítětepráva dítěteprávo na spravedlnostpříspěvek na péčisociální právo