Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 368
(4809 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.6.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 708.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Milan Pešák, který přijal k tomuto tisku dne 8.8.2012 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 368/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 24.10.2012.

Svým usnesením č. 740, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: Mezinárodní organizace prácebezpečnost při prácidomácí hospodařenídovolená na zotavenouorganizace prácepomocná sílapracovní podmínkystěhování za pracíČeská republika