Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 67
(99 kB)
Návrh zákona o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Pavel Dostál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 782
Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2001.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 13.6.2001 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 29.6.2001.

Svým usnesením č. 143, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2001.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Témata EUROVOC: dokumentacefinanční nástroj EUfondy (EU)informační legislativainformační politikainformační službainformační systémmístní orgány státní správypodpora EUsoustřeďování informacíveřejná knihovnazpřístupňování informací