Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 360
(380 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, senátora Jana Žaloudíka a dalších, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Alena Gajdůšková, senátor Jan Žaloudík, senátorka Božena Sekaninová, senátor Radek Sušil, senátor Pavel Lebeda.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.5.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.6.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 360/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 623, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 660, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 720/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 720
Novela z. o zdravotních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 720/0 dne 21. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0720.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2012 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 132, usnesení č. 1306).

Témata EUROVOC: práva dítětepráva pacientazdravotnické zařízenízdravotní péčezdraví veřejnosti