Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 354
(242 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 10. 2011. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2011 jako tisk 503/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 503
Novela z. o rybářství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 503/0 dne 4. 10. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0503.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2011 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 974).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 1160).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který nepřijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 354/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.6.2012.

Svým usnesením č. 641, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 237/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Témata EUROVOC: chov rybregionální orgány státní správyrybářská politikarybářské obhospodařovánísladkovodní rybolovsprávní delikttrestný čin