Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 351
(257 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 570
Novela z.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 570/0 dne 16. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. Ivan Fuksa a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 980).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 570/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 570/2, který byl rozeslán 3. 5. 2012 v 12:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 1153).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 276, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 351/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.6.2012.

Svým usnesením č. 633, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 236/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Témata EUROVOC: důvěrná informacefinancování pomociobchodní informacepodpora podnikánípodpůrná politikaprůmyslová politika EUstátní podpora