Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 348
(373 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Soňa Paukrtová, senátor Miroslav Antl, senátorka Alena Gajdůšková, senátor Jiří Dienstbier, senátor Petr Pithart, senátorka Jiřina Rippelová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.5.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.7.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.5.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 348/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 619, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 693, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 760/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 760
Novela ústav. z. - Ústava České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 760/0 dne 30. 7. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0760.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1331).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 2. 5. 2013 vzat zpět.

Témata EUROVOC: parlamentní imunitaposlanec parlamentuústava