Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 343
(273 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. ____/2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Miroslav Nenutil, senátor Milan Štěch, senátor Přemysl Sobotka, senátor Petr Pithart, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Petr Bratský, senátor Tomáš Töpfer, senátor Pavel Lebeda.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.5.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.7.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 343/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 621, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 663, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 718/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 718
N.z. o Českém národním povstání

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 21. 6. 2012.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0718.

Navazující senátní tisk č. 84.

Témata EUROVOC: státní svátekválka