Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 71
(123 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 840
Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2001.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 20.6.2001 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 71/1.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2001 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 71/2.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.6.2001.

Svým usnesením č. 138, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.6.2001 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 271/2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 6. 2001 poslancům jako tisk 840/3.

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 196, usnesení č. 1680).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2001.

Témata EUROVOC: databázefinanční kontrolafondy (EU)informační systém pro potřeby řízenílegitimitalékařská diagnózamístní orgány státní správysociální dávkysociální zabezpečenístátní podporazdravotní statistikazdraví veřejnosti