Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 302
(750 kB)
Návrh zákona o ochraně ovzduší
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 449
Vl.n.z. o ochraně ovzduší - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 449/0 dne 18. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 706).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1., 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 449/3, který byl rozeslán 8. 2. 2012 v 7:24.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 1049).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2012 usnesení č. 92.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 14.3.2012 usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 302/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.3.2012.

Svým usnesením č. 556, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.3.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 449/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 449/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 1110).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 6. 2012.

Témata EUROVOC: atmosféradomácnostobecochrana životního prostředírodinný důmsledování životního prostředíspalovací plynyznečišťující příměsi v atmosféře