Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 296
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Husák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 2011 jako tisk 337/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 337
Novela z. o místních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 29. 4. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0337.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 6. 2011 (usnesení č. 141). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 724).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/5, který byl rozeslán 8. 12. 2011 v 12:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 265, usnesení č. 961).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/7, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 14:26.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 167, usnesení č. 1033).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2012 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 296/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.3.2012.

Svým usnesením č. 561, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.3.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 337/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 337/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 25, usnesení č. 1108).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Témata EUROVOC: ekologická daňmístní daňmístní orgány státní správynakládání s odpademnáklady za znečištěníodpadodpad z domácností