Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 290
(345 kB)
Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 426
Vl.n.z. o mediaci - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 426/0 dne 18. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 19)

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 722).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 426/3, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 15:37.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 223, usnesení č. 1050).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 290/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.3.2012.

Svým usnesením č. 555, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.3.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 426/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 426/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1109).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 6. 2012.

Témata EUROVOC: advokátmezilidské vztahypomoc obětem trestné činnostisociální chováníspolečenský konfliktznovuzapojení do společnosti