Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 272
(242 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ivan Ohlídal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2011. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2011 jako tisk 395/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 395
Novela z. o obcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 395/0 dne 14. 6. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0395.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. Jan Klán a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 800).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 395/3, který byl rozeslán 8. 12. 2011 v 9:58.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 268, usnesení č. 962).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 18.1.2012 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 272/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 25.1.2012.

Svým usnesením č. 490, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.1.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 72/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 395/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 395/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 114, usnesení č. 1018).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Témata EUROVOC: obecodročení projednáváníslužba ve veřejném zájmuzástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu