Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 261
(490 kB)
Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 539
Vl.n.z. o ukládání oxidu uhl. do přírodních hornin. struktur - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 539/0 dne 24. 11. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 965).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 276, usnesení č. 965).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 18.1.2012 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 261/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 26.1.2012.

Svým usnesením č. 505, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.1.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 85/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 539/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 539/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 123, usnesení č. 1025).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 3. 2012.

Témata EUROVOC: geologienakládání s odpademoxidpohoříprevence environmentálních rizikpřírodní rizikoskladování odpadu