Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 248
(601 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Dienstbier, senátor Milan Štěch, senátor Jiřina Rippelová, senátor Petr Vícha, senátor Jaromír Jermář, senátorka Alena Dernerová, senátor Václav Koukal, senátor Petr Šilar, senátor Petr Pithart, senátorka Marta Bayerová, senátorka Alena Gajdůšková.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.12.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.5.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 11.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 7.2.2012 usnesení č. 164.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 8.2.2012 usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 248/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 13.6.2012 usnesení č. 217, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 248/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 481, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 11.4.2012.

Svým usnesením č. 575, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 662, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 719/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 719
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 719/0 dne 22. 6. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0719.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 43, usnesení č. 1333).

Navazující senátní tisk č. 449.

Témata EUROVOC: financování stranyfinancování volebvolbyvolební kampaňvolební výdaje