Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 242
(289 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Miroslav Kalousek, poslanec Marek Benda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2011 jako tisk 434/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 434
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 434/0 dne 28. 7. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0434.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 696).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 434/3, který byl rozeslán 25. 10. 2011 v 18:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 146, usnesení č. 845).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 242/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.12.2011.

Svým usnesením č. 448, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 9.12.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 15/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 434/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 434/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 288, usnesení č. 971).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 1. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 1. 2012.

Témata EUROVOC: důchodceodškodněníprivatizacepříjmová politikaveřejný majetekzrušení společnosti