Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 241
(478 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 370
Novela z. o veřejných zakázkách

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2011 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 241/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.12.2011.

Svým usnesením č. 459, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.12.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 55/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 12. 2011 poslancům jako tisk 370/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 12. 2011 poslancům jako tisk 370/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 977).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 2. 2012.

Témata EUROVOC: přidělení zakázkysoutěžní řízeníveřejná zakázkavypsání soutěževítězná zakázka