Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 234
(279 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Walter Bartoš.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 11. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 8. 2011 jako tisk 429/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 429
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 429/0 dne 13. 7. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0429.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 717).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 429/3, který byl rozeslán 27. 10. 2011 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 142, usnesení č. 844).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Miloš Janeček, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 234/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 7.12.2011.

Svým usnesením č. 428, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 469/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: mezinárodní soutěžpolitika výzkumusoutěžní řízenívědecký výzkumvýzkum a vývojzpůsob vyhodnocení