Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 232
(408 kB)
Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 399
Vl.n.z.o mezinárodní pomoci při vymáhání fin.pohledávek - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 29. 6. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 695).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 399/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 399/2, který byl rozeslán 25. 10. 2011 v 18:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 842).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 30.11.2011 usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 232/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.12.2011.

Svým usnesením č. 436, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 9.12.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 471/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 399/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 399/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 287, usnesení č. 970).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: dluhmezinárodní pomocpohledávkazávazkové právo