Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 221
(407 kB)
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 285
N.z.o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 285/0 dne 31. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 507).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 285/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 168, usnesení č. 771).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.10.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2011 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 221/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 402, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 418/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 11. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 285/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 285/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 35, usnesení č. 857).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 12. 2011.

Témata EUROVOC: podnikatelprávnická osobaseznamtrestní odpovědnosttrestní řízení