Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 220
(284 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Hana Orgoníková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2011 jako tisk 255/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 255
Novela z. o výkonu ústavní výchovy

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 11. 2. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0255.

Hlasování č. 138 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.10.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 25.10.2011 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 220/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 417, v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 352/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2011.

Témata EUROVOC: nápravně výchovný ústav pro mladistvépsychometrický testsociální pracovníksoud pro mladistvézvláštní výchovná péče