Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 212
(307 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 329
Novela z. o obchodování s ohroženými druhy - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 329/0 dne 21. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2011 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 557).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 762).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.10.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2011 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 212/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 411, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.11.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 467/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 329/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 329/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 41, usnesení č. 861).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: chráněný druhobchodní licenceochrana zvířatochrana živočišné říšeochranné zařízeníživočišná říše