Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 204
(293 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslankyně Ivana Řápková, poslankyně Lenka Kohoutová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 24. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 3. 2011 jako tisk 268/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 268
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 268/0 dne 24. 2. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0268.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 10. 5. 2011 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 14. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 551).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 268/4, který byl rozeslán 20. 9. 2011 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 134, usnesení č. 761).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který nepřijal k tomuto tisku dne 18.10.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 204/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 26.10.2011.

Svým usnesením č. 393, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 1.11.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 268/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 268/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 50).

Témata EUROVOC: chudobapokutasociální dávkysociální pomocsprávní deliktsprávní sankcetrestná činnostveřejný pořádekzákladní životní potřeby