Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 203
(301 kB)
Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Marek Šnajdr.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2011 jako tisk 262/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 262
N.z. o zrušení zákona o veřej. nezis. ústav. zdrav. zaříz.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 15. 2. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0262.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2011 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5., 10. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 515).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/3, který byl rozeslán 20. 9. 2011 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 760).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 25.10.2011 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 203/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 26.10.2011.

Svým usnesením č. 387, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 1.11.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 466/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 262/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 262/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 864).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: nezisková organizaceorganizace zdravotnictvízdravotnické zařízenízdravotní pomoczdraví veřejnosti