Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 202
(288 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 457
Novela z. o službě státních zaměstnanců

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 457/0 dne 19. 8. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 19. 8. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 20)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 661).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 764).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který nepřijal k tomuto tisku dne 25.10.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 202/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 26.10.2011.

Svým usnesením č. 391, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 1.11.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 445/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 457/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 457/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 865).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2011.

Témata EUROVOC: pracovní podmínkypracovní vztahyprůhlednost administrativysprávní reformaveřejná správazaměstnanci