Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 158
(352 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 319
Novela z. - soudní řád správní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 319/0 dne 12. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 511).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 570).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 319/2, který byl rozeslán 21. 6. 2011 v 18:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 634).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 158/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 306, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.8.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 319/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 319/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 673).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2011.

Témata EUROVOC: regionsoudní řízenísprávní právosprávní řízení