Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 154
(7958 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.7.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 421.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.9.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 12.10.2011.

Svým usnesením č. 346, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: kontrola dovozukouřeníobchodní omezenítabáktabákový průmyslzdravotní politikazdraví veřejnostiČeská republika