Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 134
(187 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr dopravy Radek Šmerda, ministr dopravy Pavel Dobeš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 291
Novela z. o námořní plavbě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 291/0 dne 23. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 443).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 291/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 6. 2011 na 19. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 558).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 134/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2011.

Svým usnesením č. 294, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2011.

Témata EUROVOC: dopravní nehodalodní vlajkaloďnámořní dopravanámořní plavbanámořní právo