Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 131
(130 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 253
Novela z. o komoditních burzách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 9. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2011 (usnesení č. 85). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 390).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 253/1 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 253/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 253/3, který byl rozeslán 17. 6. 2011 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 609).

Hlasování č. 269 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 131/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 264, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Témata EUROVOC: kapitálový trhobchodní pravidlasprávní kontrolatrh zbožízbožová burza