Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 102
(32 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 272.

Navrhovatelem je senátor Pavel Eybert.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 24/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 24
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 22. 7. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0024.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 96).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 24/5, který byl rozeslán 22. 3. 2011 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 230, usnesení č. 516).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 102/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 231, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 7. 2011.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturainženýrské stavbyrozvod elektřinyrozvod vodysilniční stavbystavební povolenívodohospodářské stavby