Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 99
(69 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 107
Novela z. o hornické činnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 107/0 dne 4. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Určil zpravodaje: Cyril Zapletal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 304).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 107/2, který byl rozeslán 29. 4. 2011 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 490).

Hlasování č. 171 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 99/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.6.2011.

Svým usnesením č. 243, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 6. 2011.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravybezpečnost při prácidůlní dobývánídůlní provozinženýrské stavitelstvíkontrola provozupřeprava nebezpečného nákladutěžební průmyslvýbušnina