Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 92
(65 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Cyril Svoboda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2001 jako tisk 804/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 804
Návrh novely občanského zákoníku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 804/0 dne 15. 12. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1432).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 804/3, který byl rozeslán 22. 5. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 482, usnesení č. 1621).

 • V
  • Ústavně právní výbor vydal 21. 6. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 804/4.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 804/5, který byl rozeslán 29. 6. 2001 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 1669).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.7.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2001.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 1.8.2001 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 92/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.8.2001.

Svým usnesením č. 161, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 317/2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Témata EUROVOC: hypotékaobecobčanský zákoníkorganizace školstvípodpora podnikánípočet žákůstřední podnikzákladní vzdělání