Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 89
(93 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 228
Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 228/0 dne 19. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 279).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 495).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 89/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.6.2011.

Svým usnesením č. 238, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.6.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 228/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 228/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 229, usnesení č. 597).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2011.

Témata EUROVOC: autorské právocelní deliktycelní právodovozduševní vlastnictvípadělánívývoz