Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 80
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Jiří Besser.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 323
Novela z. o státní památkové péči

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 323/0 dne 14. 4. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 465).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 70, usnesení č. 465).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 4.5.2011 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 4.5.2011.

Svým usnesením č. 213, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 5. 2011.

Témata EUROVOC: kulturní dědictvíkulturní majetekkulturní politikaochrana kulturního dědictví