Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 93
(54 kB)
Návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 814
Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů ČR

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.7.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2001.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Irena Ondrová, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2001 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 93/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.8.2001.

Svým usnesením č. 158, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.8.2001 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 352/2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 814/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 814/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 24, usnesení č. 1721).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 9. 2001.

Témata EUROVOC: hymnakulturní dědictvíkulturní identitavlajkazvyky a tradice