Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 72
(267 kB)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 270.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Petr Pakosta, zástupce Senátu Jiří Oberfalzer.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2010. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2010 jako tisk 167/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 167
Novela z. o daňovém poradenství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 8. 11. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0167.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Michal Babák a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 117, usnesení č. 306).

Informace o jednání v Senátu

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 72/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 195, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 320, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: daňové orgánydaňové právoporadenstvíprofesní komora